شما اینجا هستید

دانش پژوهان جوان

گزارش چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر در اخبار جوانه ها

گزارش چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر در اخبار جوانه ها
گزارش چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر در اخبار جوانه ها

بیست وهشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی بدون حضور رئیس‌جمهور در سالن اجلاس سران امروز آغاز به کار کرد در این جشنواره از طرحهای پژوهشی برتر داخلی و خارجی تقدیر می شود.
Subscribe to RSS - دانش پژوهان جوان