شما اینجا هستید

دومین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر-فازسوم

 دومین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

فازسوم

گزارش آماری شرکت کنندگان به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان

تعداد

توضیحات

دانش آموزان شرکت کننده

54 دانش آموز

به صورت انفرادی و گروهی

مدارس شرکت کننده

20 مدرسه

شهر تهران

طرح های ارائه شده

49 طرح

در حوزه­های علوم فنی و مهندسی، علوم زیستی و پزشکی، علوم پایه، ادبیات و علوم انسانی، هنر و معماری

گزارش خدمات ارائه شده به شرح جدول زیر می باشد:

 

عنوان

تعداد

توضیحات

مشاوره آفلاین

ایمیل­های ارسالی

576

شامل مشاوره مجازی انفرادی و ایمیل­های دسته جمعی

ایمیل­های دریافتی

92

توصیه های مجازی

10 توصیه

شامل توصیه هایی که در ایام عید نوروز برای پیشبرد کار ارائه گردید و راهکارهایی که برای ثبت نام و نحوه حضور در جشنواره خوارزمی بر روی وبسایت همایش ارائه گردید.

کلاس های حضوری

15 جلسه

این جلسات به منظور انجام مشاوره های حضوری پروژه محور طی دو جلسه عمومی و دو جلسه تخصصی برای هر دانش آموز برگزار گردید.