شما اینجا هستید

فاز اول سومین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

همایش ملی دانش‌آموزان پژوهشگر


سومین همایش ملی دانش‌آموزان پژوهشگر پنجشنبه پانزدهم بهمن ماه در پردیس فنی دانشگاه تهران برگزار شد.

در فاز اول این همایش دانش‌آموزان پژوهشگر با الفبای پژوهش و نمونه‌ پژوهش‌های موفق آشنا شدند.

فاز دوم همایش در نیمه اول اردیبهشت ۹۵ برگزار می‌شود که شامل چکیده‌های مبسوط دانش‌آموزان پژوهشگر است که داوری اولیه شده و برگزیدگان معرفی می‌شوند.