جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان نوزدهمین جشنواره جوان حوارزمی بخش دانش آموزی

جشنواره خوارزمی
فراخوان نوزدهمین جشنواره جوان حوارزمی بخش دانش آموزی
نحوه شركت در بخش دانش آموزي نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي به زودي اعلام خواهد شد.

معرفی منتخبین خوارزمی با کلام خودشان

معرفی منتخبین خوارزمی با کلام خودشان

تصویر: 
دسته بندی فیلم ها: 
دانش آموزان پژوهشگر
Subscribe to RSS - جشنواره جوان خوارزمی