سومین همایش دانش آموزان پژوهشگر

اعلام برنامه های فاز دوم چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
دانش آموزان پژوهشگر
برنامه فاز دوم چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
اعلام برنامه های فاز دوم چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

نحوه ارسال سئوال در صفحه مشاوره مجازی

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
دانش آموزان پژوهشگر
نحوه ارسال سئوال در صفحه مشاوره مجازی

گالری سومین همایش دانش آموزان پژوهشگر

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
دانش آموزان پژوهشگر
گالری سومین همایش دانش آموزان پژوهشگر

گزارش تصویری سومین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر(فاز اول)

گزارش تصویری از برگزاری سومین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر(فاز اول)

تصویر: 
دسته بندی فیلم ها: 
دانش آموزان پژوهشگر
Subscribe to RSS - سومین همایش دانش آموزان پژوهشگر