شما اینجا هستید

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

چکیده ای از سخنرانی های دکتر یوسفی کما در چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

چکیده ای از سخنرانی های دکتر یوسفی کما چکیده ای از سخنرانی های دکتر یوسفی کما

تصویر: 
چکیده ای از سخنرانی های دکتر یوسفی کما

دسته بندی فیلم ها:

گزارش چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر در اخبار جوانه ها

گزارش چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر در اخبار جوانه ها
گزارش چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر در اخبار جوانه ها

برگزاری فاز اول چهارمین همایش ملی نخبگان پژوهشگر به گزارش برخی ازخبرگزاری ها

برگزاری فاز اول چهارمین همایش ملی نخبگان پژوهشگر به گزارش برخی ازخبرگزاری ها
جزئیات حمایت از نخبگان پژوهشگر دانش‌آموزی/ تبادل تجارب در «میز داغ»

آدرس و کروکی مکان برگزاری جهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

برنامه زمانی : همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر ویژه برادران : پنج شنبه مورخ 6 آبان 1395 از ساعت 7:30 الی 13:30میزبان پژوهشگران علاقه مند و شرکت کنندگان می باشد. برنامه زمانی : همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر ویژه خواهران: پنج شنبه مورخ 6 آبان 1395 از ساعت الی میزبان پژوهشگران علاقه مند و شرکت کنندگان می باشد.

گزارش اصحاب رسانه از برگزاری دومین همایش دانش آموزان پژوشگر

گزارش اصحاب رسانه از برگزاری دومین همایش دانش آموزان پژوشگر

تصویر: 

دسته بندی فیلم ها:

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر