همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

چکیده ای از سخنرانی های دکتر یوسفی کما در چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

چکیده ای از سخنرانی های دکتر یوسفی کما چکیده ای از سخنرانی های دکتر یوسفی کما

تصویر: 
چکیده ای از سخنرانی های دکتر یوسفی کما
دسته بندی فیلم ها: 
همایش نخبگان پژوهشگر

آغاز ثبت نام چهارمین همایش دانش آموزان پژوهشگر(فادوم)

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
آغاز ثبت نام چهارمین همایش دانش آموزان پژوهشگر(فازدوم)
آغاز ثبت نام چهارمین همایش دانش آموزان پژوهشگر(فازدوم)

گزارش چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر در اخبار جوانه ها

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
ویژه برادران
چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
گزارش چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر در اخبار جوانه ها
گزارش چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر در اخبار جوانه ها

برگزاری فاز اول چهارمین همایش ملی نخبگان پژوهشگر به گزارش برخی ازخبرگزاری ها

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
دانش آموزان پژوهشگر
برگزاری فاز اول چهارمین همایش ملی نخبگان پژوهشگر به گزارش برخی ازخبرگزاری ها
جزئیات حمایت از نخبگان پژوهشگر دانش‌آموزی/ تبادل تجارب در «میز داغ»

آدرس و کروکی مکان برگزاری جهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
برنامه زمانی : همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر ویژه برادران : پنج شنبه مورخ 6 آبان 1395 از ساعت 7:30 الی 13:30میزبان پژوهشگران علاقه مند و شرکت کنندگان می باشد. برنامه زمانی : همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر ویژه خواهران: پنج شنبه مورخ 6 آبان 1395 از ساعت الی میزبان پژوهشگران علاقه مند و شرکت کنندگان می باشد.

نحوه ارسال سئوال در صفحه مشاوره مجازی

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
دانش آموزان پژوهشگر
نحوه ارسال سئوال در صفحه مشاوره مجازی

گزارش اصحاب رسانه از برگزاری دومین همایش دانش آموزان پژوشگر

گزارش اصحاب رسانه از برگزاری دومین همایش دانش آموزان پژوشگر

تصویر: 
دسته بندی فیلم ها: 
دانش آموزان پژوهشگر

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر