شما اینجا هستید

مقالات علمی

منتخبین دانش پژوهان و فناوران و پژوهشهای بنیادی
شنبه 27 آذر 1395

طرح هاي برگزيده بخش دانش پژوهان و فناوران

منتخبین رشته ادبیات
شنبه 27 آذر 1395

برای دریافت هر یک از فایلها بر روی لینک آنها کلیک کنید.
ضمنا فایلهابه صورت فشرده می باشند وجهت استفاده از آنها نیاز به نرم افزار winRaR ویا win ZiP می باشد.

شنبه 27 آذر 1395

منخبین رشته نانو

شنبه 27 آذر 1395

منتخبین رشته علوم پزشکی و کشاورزی دوره 13 تا 17

شنبه 27 آذر 1395

منتخبین رشته شیمی
شنبه 27 آذر 1395

صفحه‌ها