منتخبین دوره های جشنواره خوارزمی

منتخبین دانش پژوهان و فناوران و پژوهشهای بنیادی

منتخبین دانش پژوهان و فناوران و پژوهشهای بنیادی

طرح هاي برگزيده بخش دانش پژوهان و فناوران

منتخبین رشته ادبیات

منتخبین رشته ادبیات

برای دریافت هر یک از فایلها بر روی لینک آنها کلیک کنید.
ضمنا فایلهابه صورت فشرده می باشند وجهت استفاده از آنها نیاز به نرم افزار winRaR ویا win ZiP می باشد.

منتخبین رشته نانو

منخبین رشته نانو

منتخبین رشته علوم پزشکی و کشاورزی

منتخبین رشته علوم پزشکی و کشاورزی دوره 13 تا 17

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - منتخبین دوره های جشنواره خوارزمی