0
0

دسته: باشگاه پیشگامانی‌ها

به پیشگامان عرصه پژوهش خوش آمدید.
خوشحالی و انگیزه شعار ماست!
تو باشگاه پیشگامانی ها قرار هست که دوستی‌هایمان را محکم‌تر کنیم و در کنار هم مهارت‌های جدید یاد بگیریم تا در آینده از خلاق ترین افراد جامعه باشیم.