0
0

دسته: دوره های آنلاین

در دوره های آنلاین پیشگامان عرصه پژوهش فضای امن تعاملی برای کودکان و نوجوانان فراهم می‌شود.

خلاقیت با عروسک‌های نمایشی

یکی از راه‌هایی که برای افزایش خلاقیت در کودکان می‌توان در نظر گرفت، بازی با عروسک‌های نمایشی است. افزایش خلاقیت یکی از اهدافی است که پیشگامان عرصه پژوهش دنبال می‌کند...
 
ادامه مطلب