تغییر ایده

متن سوال: 
چه جوری میتونم ایده ثبتی خودم را تغییر دهم و ایده جدید را از اول ثبت نما یم و دوباره امتیاز دهی شود

با سلام
اگر ثبت نام کرده اید با ایمیل دبیرخانه مکاتبه فرمایید
rs.conf@ut.ac.ir
موفق باشی