شما اینجا هستید

ثبت ایده

متن سوال: 
با سلام میخواستم بدونم که برای ثبت ایده در زمینه صنعت به چه جایی میتونم مراجعه کنم تا ایده ام رو ثبت کنم که من اولین کاشف این ایده باشم؟ ایده ی من یخچال هوشمند میباشد

با سلام میخواستم بدونم که برای ثبت ایده در زمینه صنعت به چه جایی میتونم مراجعه کنم تا ایده ام رو ثبت کنم که من اولین کاشف این ایده باشم؟ ایده ی من یخچال هوشمند میباشد
سازمان ثبت اختراع سازمانی است که میتوانید ایده خود را در آنجا ثبت نمایید لطفا به سایت آن مراجعه کنید