ثبت نام

متن سوال: 
راستش چه طور باید در سایت ثبت نام تاریخ انقضاگ روی کارت را ثبت کرد

راستش چه طور باید در سایت ثبت نام تاریخ انقضاگ روی کارت را ثبت کرد
با سلام
زمانی که به درگاه بانک وصل می شوید باید اطلاعات رو ی کارت اعتباری خود را وارد نمایید که شامل تاریخ انقضا کارت هم می باشد کافی است اطلاعات را وارد نمایید و تایید را بزنید.