حداقل امتیازات

متن سوال: 
برای اینکه پروپوزالمون انتخاب بشه حداقل چند امتیاز باید کسب کنیم؟

در فاز دوم انتخاب شدن مطرح نیست
همانطور که بار ها اعلام کرده ایم:
در همایش دانشگاه تهران تایید و رد نداریم
این یکی از تفاوت های اصلی همایش نخبگان پژوهشگر دانشگاه تهران با جشنواره خورارزمی است
همه طرح های شرکت کننده داوری می شوند که از ارزیابی و نظر داوران و اساتید استفاده کنند که طرح شان را پیش ببرند
اما از سه طرح که به نسبت بقیه نمره بیشتری آورده باشند تقدیر می شود و مورد حمایت های همایش قرار می گیرند
با سپاس از شما
موفق باشیم
گشاورز