سوال

متن سوال: 
آیا می توان ایده قبلی را که ثبت شده است را تغییر داد

سلام
ایده های از قبل اختراع شده اتفاقا مسیر بسیار خوبی را در اختیار ما قرار می دهد و نشان می دهد که فکر ما در جاهای دیگر هم طرفدار داشته و مشغله ذهنی افراد دیگر هم بوده است.
اما باید بخاطر داشته باشیم که هیچ ایده ای به پایان نخواهد رسید، همیشه راه برای بهبود و پیشرفت باز است. و ما می توانیم با مطالعه دقیق تر راه های رفته شده، ایده های جدیدتر و یا روش های بهینه تری بدهیم.
هر چه سریع تر قدم در راه بگذار و شروع کن
موفق باشی