سوال

متن سوال: 
با سلام آیا در نوشتن پروپوزال تعداد صفحات،فونت و سایز اهمیتی ندارد؟ آیا استفاده از عکس پروپوزال را با مشکل روبرو نمی کند؟ آخرین مهلت برای ارسال پروپوزال کی است و آیا میتوان آن را زودتر از موعد تحویل داد؟

موعد و شرایط پروپوزال
موعد ارائه پروپوزال که 30 دی می باشد
اما خواهش ما این است که در ارسال پروپوزال خود عجله نکنید و پروپوزال را هر چه کاملتر ارائه کنید
در مورد فونت هم معمولا فونت نازنین و یا زر به اندازه 12 تا 14 مناسب است
با سپاس
موفق باشیم
کشاورز