مشاوره

متن سوال: 
وقتی تعداد افراد بیکار در جامعه زیاد هست و همه پی بردند که درس خواندن و یک مدرک هیچ کمکی نمیکند چرا تازه به فکر افتادند تا کار افرینی را به ما یادبدهند ؟ من یک کلاس دهمی هستم و اگر به جای درس هایی مثل تاریخ و جغرافیا و...درس های کار افرینی و پزوهش را به ما یاد میدادند الان برای من و امثال من خیلی بهتر میشد البته درست است که این درس را ینی درس کاروفناوری را داشتیم اما هیچوقت به ان نمیپرداختند و همیشه قربانی همان درس های امثال تاریخ و .. میشد

وقتی تعداد افراد بیکار در جامعه زیاد هست و همه پی بردند که درس خواندن و یک مدرک هیچ کمکی نمیکند چرا تازه به فکر افتادند تا کار افرینی را به ما یادبدهند ؟ من یک کلاس دهمی هستم و اگر به جای درس هایی مثل تاریخ و جغرافیا و...درس های کار افرینی و پزوهش را به ما یاد میدادند الان برای من و امثال من خیلی بهتر میشد البته درست است که این درس را ینی درس کاروفناوری را داشتیم اما هیچوقت به ان نمیپرداختند و همیشه قربانی همان درس های امثال تاریخ و .. میشد
با سلام
دوست عزیز موضوعی که مطرح کردید صحیح است و تا ما به مشکلی نخوریم به دنبال را ه حل برای آن نیستیم ،خوشبختانه همایش نخبگان پژوهشگر بستری را فراهم کرده است تا دانش آموزان با خلاقیت و کارآفرینی آشنا شده و از طریق فاز دوم ایده های خود را توسعه بدهند و در کنار آشنایی با فرآیند پژوهش بتوانند برای آینده ای روشنتر آماده بشوند .