مقاله isi

متن سوال: 
سلام تاثیر داشتن مقاله ISI در داوری جشنواره خوارزمی چیست؟ آیا تاثیر دارد یا خیر؟

داشتن رزومه در جشنواره هایی مثل خوارزمی یک ارزش است
با سلام و دورد به شما دوست عزیز
البته در هر جشنواره های داشتن رزومه و سندهایی دال بر موفقیت و پذیرش در جایگاه ها و جشنواره های دیگر یک ارزش است بخصوص مقاله آی اس آی
با سپاس از شما
موفق باشیم
کشاورز