مکعب

متن سوال: 
استاد کشاورز می خواهم نظرتان را راجع به پردازشگر چند بعدی(یعنی چهار و پنج بعدی) بدانم!

پردازشگر چند بعدی ؟
با سلام و درود
متاسفانه درک درستی از پردازشگر چند بعدی ندارم
نمی دانم پردازشگر یک بعد و دو بعدی و سه به بالا چیست؟
لطفا توضیح بیشتری بفرمایید
با سپاس
موفق باشیم
کشاورز