پذیرش در فاز سوم

متن سوال: 
از تمام افرادی که پروپوزال خود در فاز دوم تحویل می دهند چه تعداد از آن ها برای فاز سوم پذیرش می شوند؟

در فاز دوم انتخاب شدن مطرح نیست
همانطور که بار ها اعلام کرده ایم:
در همایش دانشگاه تهران تایید و رد نداریم
این یکی از تفاوت های اصلی همایش نخبگان پژوهشگر دانشگاه تهران با جشنواره خورارزمی است
همه طرح های شرکت کننده داوری می شوند که از ارزیابی و نظر داوران و اساتید استفاده کنند تا طرح شان را بهتر و بیشتر پیش ببرند
اما از سه طرح که به نسبت بقیه نمره بیشتری آورده باشند تقدیر می شود و مورد حمایت های همایش قرار می گیرند
با سپاس از شما
موفق باشیم
گشاورز