پروپوزال

متن سوال: 
من پروپوزالم نوشته شده اما تعداد صفحاتش کمه فقط 10 صفحه است . چه کار کنم

با سلام تعداد به اندازه محتوا مهم نیست.
موفق باشیم

برای پروپوزال نویسی با راهنامه هماهنگ باشید
با سلام و درود برای اینکه پروپوزال تان دقیق و بر طبق روش صحیح باشد توصیه می کنم که با راهنامه همراه باشید
با راهنامه روش پروپوزال نویسی کار می شود
سپاس
موفق باشیم
کشاورز