شما اینجا هستید

افتخارات

تابستان 1390

حضور در اولین نمایشگاه ملی تخصصی هوشمند سازی مدارس

پاییز 1390  انتشار کتاب آموزش کامپیوتر به کودکان  جلد 1(اولین کتاب آموزش انیمیشن سازی به کودکان در ایران) – مهر ماه 1390
 پاییز 1390 

 اولین حضور دانش آموزان مقطع دبستان باساخت کلیپ در پنجمین جشنواره رسانه های دیجیتال:

مهراد شعبان   8ساله(  منطقه 5)

پارمیدا فخرو 8 ساله(منطقه 2)

الهان بذرافکن 8ساله(منطقه 2)

پارسا عزتی   8ساله(منطقه 5)

سینا رجبی 8ساله(منطقه 5)

 تابستان1392  برگزاری هفته ای بیش از 60 زنگ کلاس آموزش کامپیوتر به کودکان در پژوهشسرای امام هادی آموزش و پرورش منطقه 17  و دیگر پایگاهای  آموزشی شهرتهران
 پاییز 1392  انتشار اولین جلد از سری کتاب های آموزش پروژه محور کامپیوتر به کودکان"لاکی کامپیوتر یاد میگیره" مولف:مهسان کشاورزو سارا پورنعمان ، انتشارات خوشخوان
 تابستان1393  برگزاری هفته ای بیش از 30 زنگ کلاس آموزش کامپیوتر به کودکان در پژوهشسرا کاظمی آشتیانی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران
پاییز 1393 انتشار دومین جلد از سری کتاب های آموزش پروژه محور کامپیوتر به کودکان"سنجابک کامپیوتر یاد میگیره" مولف:مهسان کشاورز ، انتشارات خوشخوان