شما اینجا هستید

المپیاد

بسمه تعالی

1-مقدمه:

 المپیادهای کشوری که همه ساله در هفت رشته برگزار می شود از جمله رقابت های بسیار پر رونق سال های اخیر بوده است و تعداد کثیری از مدارس سرتاسر کشور اقدام به برگزاری کلاس هایی جهت آماده کردن هر چه بیشتر دانش آموزانشان برای شرکت در این عرصه می نمایند. موسسه ی پیشگامان عرصه ی پژوهش نیز طی دو سال گذشته توفیق برگزاری این کلاس ها را در تعدادی از مدارس سطح شهر تهران داشته است.با توجه به اینکه اجرای چنین برنامه هایی نیازمند یک نگاه تخصصی در زمینه ی المپیاد می باشد لذا این موسسه با بهره گیری از تجارب همکارانی که طی سال های اخیر در مدارس موفق در زمینه ی المپیاد حضور داشته اند اجرای این کلاس ها را در این مدارس عهده دار شده است.

2- اهم عناوین برنامه ی موسسه ی پیشگامان در برگزاری کلاس های المپیاد:

الف: معرفی مقوله ی المپیاد برای دانش آموزان از طریق برگزاری سمینارهای معارفه و ایجاد انگیزه جهت شرکت دانش آموزان در المپیاد

ب: تحلیل آماری کمی و کیفی علاقه مندی دانش آموزان نسبت به رشته های مختلف و برنامه ریزی و اطلاع رسانی جهت برگزاری کلاس برای دانش آموزان متقاضی

ج: استفاده از دبیران مجرب در زمینه ی المپیاد جهت تدریس در کلاس های برنامه ریزی شده

د: ارتباط با اولیای دانش آموزان جهت فراهم کردن کردن فضایی متناسب با نیازهای مطالعاتی دانش آمزان

ه: برگزاری آزمون های متناوب داخلی و هماهنگ با دیگر مدارس جهت رصد منظم روند پیشرفت دانش آموزان در کلاسها

و: اطلاع رسانی منظم از وضعیت کلاس ها و دانش آموزان به مسئولین مدرسه و اولیا

ز: برگزاری اردوهای مطالعاتی در هفته های منتهی به آزمون های المپیاد کشوری(بهمن ماه)

 3- مدارس و مراکز  تحت  قرار  با  دپارتمان  المپیاد  موسسه ی پیشگامان عرصه ی پژوهش در سال های تحصیلی 93-92و 94-93

  1- دبیرستان نمونه دولتی دخترانه ی رشد منطقه ی 16

  2- دبیرستان نمونه دولتی دخترانه ی مهاجر ایروانی منطقه ی 6

  3- دبیرستان نمونه دولتی پسرانه ی جاویدان منطقه ی6

  4- دبیرستان شاهد پسرانه ی منطقه ی 6

  5- دبیرستان نمونه دولتی دخترانه ی نرجس منطقه ی 6

  6- دبیرستان هیئت امنایی دخترانه ی حضرت زهرا منطقه ی 6

  7- دبیرستان غیرانتفاعی امام جعفرصادق(ع) منطقه ی 9

  8- دبیرستان نمونه دولتی دخترانه ی الزهرا منطقه ی 17

  9- پژوهشسرای دانش آموزی زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی منطقه ی 6

10- دبیرستان غیر انتفاعی آفرینش منطقه ی 22

 

خلاصه ای از عملکرد دپارتمان المپیاد موسسه ی پیشگامان عرصه ی پژوهش در سال تحصیلی 93-92

 

ردیف   نام مدرسه تعداد دانش آموزان تحت تعلیم در پایه ی اول تعداد دانش آموزان تحت تعلیم در پایه ی دوم تعداد دانش آموزان تحت تعلیم در پایه ی سوم تعداد دانش آموزان قبول شده در مرحله ی اول المپیاد
1  

دبیرستان نمونه دولتی دخترانه رشد م 16

49 نفر

 -

5 نفر

1 نفر از پایه ی سوم در المپیاد زیست
2   دبیرستان نمونه دولتی دخترانه مهاجرایروانی م 6

51 نفر

38 نفر

 - 1 نفر از پایه ی دوم در المپیاد فیزیک
3    دبیرستان نمونه دولتی پسرانه جاویدان م 6  34 نفر  22 نفر  -  3 نفر- 2 نفر از پایه ی اول و 1 نفر از پایه ی دوم در المپیاد فیزیک
4    دبیرستان غیرانتفاعی امام جعفر صادق(ع) م 9  6 نفر  1 نفر از پایه ی سوم در المپیاد شیمی
5    دبیرستان شاهد پسرانه م 6

35 نفر

 -

 از ابتدای مهر ماه تا پایان بهمن ماه در هر یک از رشته های ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست 3 نوبت آزمون هماهنگ بین مدارس تحت پوشش برگزار شد، همچنین تمامی دانش آموزان در دو نوبت المپیاد آزمایشی کشوری آیریسک شرکت داده شدند.

خلاصه ای از عملکرد دپارتمان المپیاد موسسه ی پیشگامان عرصه ی پژوهش در سال تحصیلی 94-93

ردیف

نام مدرسه

تعداد دانش آموزان تحت تعلیم در پایه ی اول

تعداد دانش آموزان تحت تعلیم در پایه ی دوم

تعداد دانش آموزان تحت تعلیم در پایه ی سوم

تعداد دانش آموزان قبول شده در مرحله ی اول المپیاد

1

دبیرستان نمونه دولتی دخترانه رشد م 16

95 نفر

8 نفر

6 نفر

زیست پایه ی اول-دوم: 1 نفر

فیزیک پایه ی اول-سوم: 1 نفر-3نفر

شیمی پایه ی دوم-سوم: 2 نفر

2 دبیرستان نمونه دولتی دخترانه الزهرا م 17

13 نفر

14 نفر

 -

شیمی پایه ی سوم:2 نفر

3

دبیرستان نمونه دولتی پسرانه جاویدان م 6

 -

4 نفر

 -

4

دبیرستان نمونه دولتی دخترانه حضرت زهرا م 6

22 نفر 20 نفر

 -

5

دبیرستان نمونه دولتی دخترانه نرجس م 6

25 نفر

15 نفر  -  -

 

از ابتدای مهر ماه تا پایان بهمن ماه در هر یک از رشته های ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست 3 نوبت آزمون هماهنگ بین مدارس تحت پوشش برگزار شد، همچنین تمامی دانش آموزان در دو نوبت المپیاد آزمایشی کشوری آیریسک شرکت داده شدند.

جدول رشته ها و کلاس های دپارتمان المپیاد

رشته

پایه

تعداد جلسات پیشنهادی  در هفته

المپیاد شیمی اول 4
دوم 6
سوم 6
المپیادریاضی اول 4
دوم 6
سوم 6
المپیادفیزیک اول 4
دوم 6
سوم 6
المپیاد زیست اول 4
دوم 6
سوم 6

جهت کسب اطلاع از نحوه ثبت نام و هزینه کلاسهای المپیاد با شماره های زیر تماس حاصل نمائید:

 :021-66196508

:0912-8132652

1 نفر از پایه ی سوم در المپیاد زیست