ثبت نام هفدهمين طرحهاي جشنواره جوان خوارزمي

جهت پرداخت وجوه ثبت نام، ابتدا ازطريق آدرس زير وارد پنل دانش آموزي سناد وارد شويد:

http://student.sanaad.medu.ir

 سپس با وارد نمودن مشخصات شناسنامه اي دانش آموز، وارد شده و ازطريق لينك <<ثبت طرح در هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي>> در پايين صفحه وارد بخش جشنواره خوارزمي شويد. سپس برروي گزينه <<طرحهاي من>> در منوي سمت راست كليك نماييد.

با كليك كردن برروي اين گزينه، صفحه اي شبيه به صفحه زير رامشاهده مي نماييد كه ليست طرح يا طرحهاي ثبت نام شده توسط آن دانش آموز قابل نمايش است. اگر اين طرح قبلا توسط منطقه تاييد شده باشد ، وضعيت طرح را بصورت <<تاييدشده درمنطقه>> نمايش داده و در كنار آن كليد <<پرداخت>> نيز فعال مي باشد.

با انتخاب كليد <<پرداخت>> وارد صفحه اي شبيه صفحه زير خواهيد شد:

 كه پس از چندثانيه بصورت اتوماتيك وارد صفحه پرداخت بانك مي شود. درصورتي كه بصورت اتومات وارد صفحه بانك نشد ميتوانيد ازطريق كليد <<ارسال براي بانك>> اقدام نموده تا وارد صفحه اي شبيه به صفحه زير شويد.

همان گونه كه مالحظه مي نماييد مبلغ قابل پرداخت 220 هزار ريال بصورت اتوماتيك محاسبه شده و نيازي به وارد كردن مبلغ ازطرف كاربر نمي باشد. فقط كافيست اطالعات مربوط به كارت بانكي خود و ساير اطالعات درخواستي را وارد نموده و كليد << پرداخت >> انتهاي صفحه را بفشاريد تا پرداخت شما باموفقيت صورت گرفته و در انتها به شما پيغام موفقيت آميز بودن پرداخت را نمايش دهد.

اگر به هردليل عمليات پرداخت موفقيت آميز نبوده و يا نيمه كاره رها شود، سيستم با تاخير 10 دقيقه اي نسبت به پرداخت قبلي به كاربر اجازه پرداخت خواهدداد ؛ بنابراين الزم است كاربر جهت پرداخت مجدد حداقل 10 دقيقه بعد اقدام به پرداخت نمايد.

حال اگر به صفحه مربوط به <<طرحهاي من>> واردشويد مالحظه مي نماييد كه وضعيت طرح به <<پرداخت انجام شده/درانتظار داوري منطقه اي>> تغيير يافته است كه اين پيام به منزله انجام صحيح مراحل پرداخت مي باشد.

تذكر مهم:
امكان پرداخت فقط براي طرح هايي فعال خواهدشد كه توسط منطقه تاييد شده باشند. براي اين منظور الزم است دبيران محترم جشنواره خوارزمي استانها با استفاده از نام كاربري و رمزعبوري كه قبلا بدين منظور در اختيارشان قرارگرفته ازطريق پنل ستادي سناد به نشاني http://setad.sanaad.medu.ir وارد پنل مديران شده و نسبت به تاييد طرحهاي مناطق و استان خود اقدام نمايند.

 
فایل های ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ykh-edit-help.pdf488.19 KB