تقویم وفرم ثبت نام هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی

1- شرکت کنندگان در بخش دانش آموزي جشنواره جوان خوارزمی، ضمن داشتن حداکثر 24 سال سن در اول مهر 1393 متولدین اول مهر 1369 و بعد از آن( بایستی حداقل تا پایان خرداد 1394 دانش آموز یا هنرجوي دوره دوم متوسطه واحدهاي آموزشی دولتی و غیردولتی، روزانه و بزرگسال، سما و آموزش از راه دور باشند. (داوطلبان آزاد، مجاز به شرکت در این بخش نیستند).

2- کلیه شرکت کنندگان بایستی براي ثبت نام در هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی حداکثر تاتاریخ19فروردین 1394با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی جشنواره به نشانی kharazmi.Medu.ir و با همکاري پژوهش سرا  و دبیر جشنواره منطقه ، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

3- نحوه تأمین اعتبار اجراي هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی در شیوه نامه جشنواره و چگونگی واریز هزینه ثبت نام در سایت جشنواره متعاقباً اعلام خواهد شد. وجه ثبت نام  پس از ثبت نام اولیه و تأییدآن در دبیرخانه بخش دانش آموزي جشنواره ،پژوهش سراي دانش آموزي منطقه ، منحصراً ازطریق درگاه اینترنتی در سایت جشنواره، به حساب استان واریز خواهد شد. کل هزینه ثبت نام در جشنواره که حدود200000 ریال براي مرحله منطقه و 400000 ریال در صورت راهیابی به مرحله استان خواهد بود.

4- در راستاي جلب بهتر و بیشتر حمایت سازمانها، نهادها، مؤسسات و مراکز علمی، پژوهشی، صنعتی و تولیدي

دولتی و غیردولتی، و دریافت حمایت های علمی و مادی از آنان " کمیته ارتباط با جامعه و صنعت"   مستقر در دانشگاه شهیدرجایی ، با حضور نمایندگان دفاتر فنی و حرفه اي، کاردانش و متوسطه نظري (پژوهش سراهاي دانش آموزي )و ... تشکیل گردیده و  هماهنگی هاي لازم را با کمیته هاي استانی به عمل خواهند آورد.

5- تقویم اجرایی هفدهمین جشنواره بر اساس جدول زیر میباشد و رعایت آن  ضروري است:

 

ردیف

توضیحات

زمان اجرا

1

ثبت نام و تحویل طرح ها توسط شرکت کنندگان به واحدهای آموزشی محل تحصیل و ارسال به شهرستان / منطقه / ناحیه/ پژوهش سرای دانش آموزی

تا 19 فرودین 1394

2

ارسال طرح های منتخب از شهرستان / منطقه / ناحیه / پژوهش سرای دانش آموزی به دبیرخانه جشنواره اداره کل

تا 19 ادریبهشت 1394

3

برگزاری داوری طرح ها در دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی اداره کل

از 22 اردیبهشت لغایت 20تیر 1394

4

اعلام نتیجه داوری استانی

21 تیر 1394

5

فرایند در خواست تجدید نظر طرح های استانی و بررسی آن ها. برابر فرم های مربوط و ارائه پاسخ

از 22 لغایت 31 تیر 1394

6

تحویل طرح های منتخب استانی به دبیرخانه ستاد جشنواره به صورت حضوری توسط نماینده اداره کل

3و 4 مرداد 1394

7

اعلام نتیجه اولیه داوری

18 مرداد 1394

8

برگزاری داوری کشوری با حضور داوران گروه های علمی مربوط استانی ، برای دفاع حضوری از طرح های نیازمند دفاع داور و رد شده- تحویل آمار شرکت کنندگان ، اطلاعات برگزیدگان ،مدارک و مستندات گروه های شش گانه پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی به ستاد جشنواره

27و28 مرداد 1394

9

اعلام نتیجه دفاع داوران استانی

2 شهریور 1394

10

بررسی در خواست تجدید نظر طرح های دفاع شده توسط داوران استانی، برابر فرم های مربوط و ارائه پاسخ

3 لغایت 10 شهریور 1394

11

برگزاری داوری کشوری با حضور طراحان مدعو برای دفاع حضوری از طرح ها

15 لغایت 18 شهریور 1394

12

اعلام نتیجه دفاع طراحان و اعلام منتخبین داوری نهایی

25 شهریور 1394

13

فرآیند درخواست تجدید نظر طرح های دفاع شده توسط طراحان ، برابر فرم های مربوط و ارائه پاسخ

26 شهریور لغایت 5 مهر 1394

14

بررسی نهایی طرح ها توسط هیأت داوران مشترک وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش

مهر و آبان 1394

15

اعلام اسامی طرح های برگزیده کشوری و برگزاری مراسم تقدیر و تجلیل از برگزیدگان کشوری

نیمه دوم آذر 1394

براي اطلاع از چگونگي شركت در بخش دانش آموزي هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي و دريافت نمودن برگ هاي ثبت نام ، راهنمایی ، روي فايل ضميمه زير كليك نماييد.

فایل های ضمیمه: 
پیوستاندازه
فایل form- sabte nam-kh17.docx53.47 KB
فایل rahnama kh 17.rar239.83 KB