شما اینجا هستید

دومین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

دومین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

فاز اول

دومین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر در میان اصحاب خبر

خبر دومین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر دانشگاه تهران بازتاب گسترده ای در رسانه های ملی داشت.

در زیر گوشه ای از اقبال رسانه های مختلف به این همایش بزرگ را ملاحظه می فرمایید:

خبرگزاری ایرنا:

تهران - ایرنا- دومین همایش ملی دانش آموزی،پژوهشگران، ششم آذر با حضور بیش از 500 دانش آموز در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار می شود.

 به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا، این همایش با هدف ایجاد انگیزه برای ورود به فضای نواندیشی و پژوهشگری، آشنایی شرکت کنندگان با خلاقیت، روش های کاربردی برای ایده های پژوهشی و همچنین معرفی پارک فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود.

 به گزارش روابط عمومی موسسه پیشگامان عرصه پژوهش، تاکنون بیش از 500 دانش آموز از 34 مدرسه واقع در مناطق 20 گانه شهر تهران، استان البرز، ورامین، شهر قدس و کبودرآهنگ همدان، برای شرکت در مرحله نخست این همایش با عنوان 'رویش انگیزه ها' ثبت نام کرده اند.

 براساس این گزارش ،حضور برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی در سال های گذشته که عضو بنیاد ملی پژوهشگران هستند، دانش آموزان مخترع و مبتکر و اعضای انجمن های علمی دانشگاه تهران برای پاسخگویی به سوالات دانش آموزان شرکت کننده ازجمله برنامه های این همایش ملی است

لینک خبر:

خبرگزاری برنا:

به گزارش خبرگزاری برنا، این همایش ملی به ریاست دکتر عقیل یوسفی کما معاون پژوهشی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، با هدف ایجاد انگیزه برای ورود به فضای نواندیشی و پژوهشگری، آشنایی شرکت کنندگان با خلاقیت، روش های کاربردی برای ایده های پژوهشی، و همچنین معرفی پارک فناوری دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 تا کنون بیش از 500 دانش آموز از 34 مدرسه واقع در مناطق 20 گانه شهر تهران، استان البرز، ورامین، شهر قدس و کبودرآهنگ همدان برای شرکت در مرحله ی نخست این همایش با عنوان «رویش انگیزه ها» ثبت نام کرده اند که روز پنج شنبه (6 آذرماه) در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 حضور برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی در سال های گذشته که عضو بنیاد ملی پژوهشگران هستند، حضور دانش آموزان مخترع و مبتکر، و اعضای انجمن های علمی دانشگاه تهران برای پاسخگویی به سوالات دانش آموزان شرکت کننده، از جمله برنامه های این همایش ملی است. همچنین بیش از یکصد نفر از مسوولین مناطق آموزش و پرورش مدیران مدارس ومسوولین پژوهش و معاونین مدارس در این همایش شرکت خواهند کرد.

 دکتر محمود کمره ای رئیس پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دکتر محمد جعفر صدیق رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و میرعلی رضا مهنا رئیس کانون فارغ التحصیلان این دانشگاه، از مهمانان ویژه این همایش هستند.

 این جشنواره ملی که برای نخستین بار موجبات ارتباط پژوهشی دانش آموزان را با دانشگاه تهران فراهم آورده است، مقطعی نیست و همایش روز 6 آذر آغازگر یک فرآیند چند ماهه است که در ابتدا به ترغیب دانش آموزان برای ارایه ایده های پژوهشی می پردازد و سپس طی یک فرآیند مجازی و برگزاری کارگاه های حضوری به پیشبرد ایده ها کمک کرده و در نهایت منجر به دستاوردهای پژوهشی در حوزه دانش آموزی می شود.

 دومین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر با همکاری موسسه پیشگامان عرصه پژوهش و پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران با همیاری بنیاد دکتر مصلی نژاد و انتشارات خوشخوان از ششم آذرماه در دانشگاه تهران کلید می خورد.

لینک خبر:

 خبرگزاری پارست:

همایش دانش آموزان پژوهشگر باحضور بیش از 500 دانش آموز

به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا، این همایش با هدف ایجاد انگیزه برای ورود به فضای نواندیشی و پژوهشگری، آشنایی شرکت کنندگان با خلاقیت، روش های کاربردی برای ایده های پژوهشی و همچنین معرفی پارک فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی موسسه پیشگامان عرصه پژوهش، تاکنون بیش از 500 دانش آموز از 34 مدرسه واقع در مناطق 20 گانه شهر تهران، استان البرز، ورامین، شهر قدس و کبودرآهنگ همدان، برای شرکت در مرحله نخست این همایش با عنوان 'رویش انگیزه ها' ثبت نام کرده اند.

براساس این گزارش ،حضور برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی در سال های گذشته که عضو بنیاد ملی نخبگان هستند، دانش آموزان مخترع و مبتکر و اعضای انجمن های علمی دانشگاه تهران برای پاسخگویی به سوالات دانش آموزان شرکت کننده ازجمله برنامه های این همایش ملی است.

لینک خبر:

سایت خبری هنر:

به گزارش هنرنیوز به نقل از روابط عمومی موسسه پیشگامان عرصه پژوهش، این همایش ملی به ریاست دکتر عقیل یوسفی کما معاون پژوهشی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، با هدف ایجاد انگیزه برای ورود به فضای نواندیشی و پژوهشگری، آشنایی شرکت کنندگان با خلاقیت، روش های کاربردی برای ایده های پژوهشی، و همچنین معرفی پارک فناوری دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

تا کنون بیش از ۵۰۰ دانش آموز از ۳۴ مدرسه واقع در مناطق ۲۰ گانه شهر تهران، استان البرز، ورامین، شهر قدس و کبودرآهنگ همدان برای شرکت در مرحله ی نخست این همایش با عنوان "رویش انگیزه ها" ثبت نام کرده اند که روز پنج شنبه (۶ آذرماه) در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

حضور برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی در سال های گذشته که عضو بنیاد ملی پژوهشگران هستند، حضور دانش آموزان مخترع و مبتکر، و اعضای انجمن های علمی دانشگاه تهران برای پاسخگویی به سوالات دانش آموزان شرکت کننده، از جمله برنامه های این همایش ملی است. همچنین بیش از یکصد نفر از مسوولین مناطق آموزش و پرورش مدیران مدارس ومسوولین پژوهش و معاونین مدارس در این همایش شرکت خواهند کرد.

دکتر محمود کمره ای رئیس پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دکتر محمد جعفر صدیق رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و میرعلی رضا مهنا رئیس کانون فارغ التحصیلان این دانشگاه، از مهمانان ویژه این همایش هستند.

این جشنواره ملی که برای نخستین بار موجبات ارتباط پژوهشی دانش آموزان را با دانشگاه تهران فراهم آورده است، مقطعی نیست و همایش روز ۶ آذر آغازگر یک فرآیند چند ماهه است که در ابتدا به ترغیب دانش آموزان برای ارایه ایده های پژوهشی می پردازد و سپس طی یک فرآیند مجازی و برگزاری کارگاه های حضوری به پیشبرد ایده ها کمک کرده و در نهایت منجر به دستاوردهای پژوهشی در حوزه دانش آموزی می شود.

دومین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر با همکاری موسسه پیشگامان عرصه پژوهش و پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران با همیاری بنیاد دکتر مصلی نژاد و انتشارات خوشخوان از ششم آذرماه در دانشگاه تهران کلید می خورد.

لینک خبر:

  گزارش ویدئویی از همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر درمیان اصحاب رسانه

دانلود