شما اینجا هستید

فازدوم

فاز دوم

نحوه اجرا

 فاز دوم ، مرحله­ ي آوردگاه ايده­ هاست . در اين مرحله دانش آموزان صاحب ايده، نوآوری و طرح هاي خود را در فرم هاي ثبت ­نامي كه براي آنها تدارك ديده شده است، ثبت مي كنند. در اين ميان هدف اصلي ما دعوت دانش آموزان به فعاليت هاي پژوهشي و رشد علمي آنهاست؛ شركت در جشنواره­ ي خوارزمي و جشنواره هاي جهاني و به­ دست آوردن رزومه ( سابقه فعاليت) و مدال و تنديس و .. در صورت دستيابي هر چند بسيار عالي است، اما از نظر ما در مقايسه با پيشرفت علمي و رشد عملياتي دانش آموزان ارزش بسيار كمي دارند؛ اما در مسير رشد اين دانش آموزان ، آنچه را كه مي­توان هدف گرفت، در واقع همان اجرايي نمودن ايده­ها است كه همين مسئله باعث رشد و پيشرفت سطح علمي و پژوهشي آنها خواهد شد. آنچه كه دانش آموزان در اين مسير به آن دست مي يابند، كسب تجربه ­اي عالي است از انجام كار پژوهشي­اي كه به درك عملي آنها از دروس نظري و تخصصي مورد علاقه­ شان منجر مي­ شود. ضمن اين كه لذت به پايان رسانيدن و به ثمر نشاندن ايده ­ها مقارن با دستيابي به اعتماد به نفسي است كه از اين پس هيچ راهي را دشوار و هيچ دربي را ناگشودني نمي­ سازد. لذا اين مسير، گرچه پرفراز و نشيب ولي در عين حال بسيار زيباست كه همراهي صميمي و كارآزموده مي طلبد. همراهي كه پيچ و خم هاي راه را نشان دهد و ابزار لازم را براي طي اين مسير در اختيار دانش آموزان قرار دهد.

 به همين منظور است كه تيم مشاوره­­ ي مجربي به كار گرفته شده تا با استفاده از راهنمایی­ های ارزنده­ ی اساتيد دانشگاه تهران به بررسي و تحليل ايده ­ها از همين ابتدا بپردازند و هر آنچه براي بهبود و تكميل كار لازم است، از قبيل معرفي منابع و اصلاحيات لازم براي طرح­ها، به صورت مجازي ( از طريق ايميل و وب سايت) در اختيار دانش آموزان قرار دهند، هم چنين نكات كليدي كه براي چگونگي ايده پروري مورد نياز است به دانش آموزان توصيه خواهد شد تا به هنگام داوري ايده­ ها شاهد رقابتي تنگاتنگ بين طرح هايي باشيم كه به مرز پختگي رسيده­ اند. در واقع اطلاعات لازم را براي حمايت از روحيه­ ي خلاق دانش آموزان و پيشروي آنان در مسير پويش و نوآوري توشه­ ي راهشان خواهيم كرد.

فازاول

فازسوم