شما اینجا هستید

فاز سوم

فاز سوم

 فاز سوم همایش دانش آموزان پژوهشگر آخرین قدم در اجرایی نمودن طرح های دانش آموزان بود. در اين ميان از ايده­ هاي منتخب در فاز دوم دعوت به عمل آمد تا بار دیگر در مقابل اساتید مجرب از طرح و ایده­ های خود دفاع کنند.

 در این فاز از همایش که در پردیس دانشکده های فنی تهران  برگزار شد، برنامه­ های متنوعی برای پژوهشگران نوجوان در نظر گرفته شده بود. در ابتدای همایش  معاونت پژوهشی  پردیس دانشکده های فنی تهران جناب آقای دکتر یوسفی کما پس از خیرمقدم افق­ های همایش و نیاز کشور به امر پژوهش را برشمردند.

 سپس دانش آموزان پژوهشگر که بر حسب حوزه­ ی مربوط به طرح و ایده­ ی خود به صورت زیر طبقه بندی شده بودند، در مقابل اساتید و اهل فن به دفاع از طرح­ های خود پرداختند.

  در مجموع 45 دانش آموز در حوزه های مختلف به رقابتی دوستانه و البته تنگاتنگ پرداختند. اساتید حوزه های مختلف در هر رشته پس از ارزیابی دقیق طرح­ ها  به ارائه­ ی راهکارهایی جهت بهبود و اصلاح طرح ها پرداخته و در نهایت امتیازی را برای پزوهشگران مشخص نمودند.

 پس از صرف ناهار و ادای نماز  سرانجام زمان اختتامیه همایش در آخرین فاز سر رسید.

 ابتدا از دو طرح برگزیده­ ی همایش دعوت به عمل آمد تا در مورد طرح­ هایشان توضیحاتی ارائه دهند و پاسخگوی سئوالات حضار باشند. محمدطه صادقی از رشته الکترونیک و ارغوان خانه زاد یزدی از رشته علوم زیستی منتخبین سازمان همایش برای ارائه­ ی طرح هایشان بودند.

 پس ازآن نوبت به تقدیر از اعضای محترم انجمن علمی دانشگاه تهران رسید که در داوری فاز دوم همایش حضوری فعال و چشمگیر داشتند و دانش آموزان را برای پیشبرد طرح هایشان هدایت و راهنمایی کرده بودند.

 و اما مهم ترین قسمت جشن اختتامیه ، یعنی اعلام برگزیدگان این دوره از همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر و تقدیر از این عزیزان، پایان بخش نخستین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر بود .

در پایان به تمامی دانش آموزان شرکت کننده در این مرحله از همایش گواهی ارائه­ ی طرح اهدا شد. زیرا اعتقاد سازمان همایش بر این است که تمامی دانش آموزانی که در این عزم ملی شرکت کرده و قدمی رو جلو برداشته ­اند، برنده هستند و شایسته­ ی تقدیر.

فازاول

فازدوم