پرسش های متداول

پاسخ به پرسش های متداول در مورد فاز 2 و 3 همایش نخبگان پژوهشگر

1- نتايج داوري چه زماني اعلام خواهد شد؟

پاسخ : در صورتي که پروپوزال ها به موقع به دستمان برسد، نتايج را در نيمه اول اسفند ماه اعلام خواهيم کرد.

2- بعد از اعلام نتايج داوري بايد چه کار کنيم؟

پاسخ : فاز دوم ، مرحله انجام مطالعات و تکميل ايده و تبديل آن به طرح بود، يعني از ايده خام اوليه به يک طرح پژوهشي قابل اجرا برسيم. در پايان اين مرحله انتظار داشتيم دانش آموزان بتوانند طرح هاي خود را در قالب يک پروپوزال علمي و مستند ارائه دهند، در واقع پيش نويسي از طرح خود را مکتوب کنند تا بدين طريق برنامه کاري آينده شان هم مشخص شود.

اما اين پايان کار نيست و از اين پس نوبت عملياتي کردن طرح ها و به عبارتي تبديل طرح به پروژه است. که در واقع هدف فاز سوم همايش همين است که به دانش آموزان کمک کنيم تا پروژه هاي خود را عملياتي کنند و به مرحله اجرا برسانند. بدين منظور دانش آموزان علاقه مند بايد در فاز سوم همايش شرکت کرده و ثبت نام نمايند تا از خدماتي که برايشان در نظر گرفته شده است استفاده کنند.

3- نحوه شرکت در فاز سوم چگونه است؟

پاسخ : نحوه شرکت در فاز سوم و خدمات قابل ارائه پس از داوري فاز دوم متعاقبا از طريق همين سايت اعلام خواهد گرديد.