شما اینجا هستید

توصیه شماره بیست و دو

قسمت بعدی مربوط به اهداف طرح و پروژه هست که من در قالب همون موضوعی که در قسمت قبلی ذکر کردم به کامل کردن این قسمت می پردازم:

هدف من از انتخاب این موضوع اینست که به مردم درباره مضررات غذاهای فست فود اطلاعات مفیدی دهم  بگونه ای که این اطلاعات باعث تغییر عادات غذایی آنها شده و برنامه غذایی شان را تعییر دهند و به سمت غذاها و زندگی سالم قدم بردارند.البته همه روزه همه افراد درباره مضررات فست فود مطالبی میشنوند اما در ذهنشان تاثیری ندارد من میخواهم با روشی جدید این اطلاعات را بع آنها بدهم و باعث تغییر سبک زندگی شان شوم.