توصیه شماره بیست و پنج

دوستای پژوهشگرم آماده اید بریم سراغ قسمت بعدی؟

زمان رو از دست ندید چون فقط چند روز تا پایان فرصت ارائه پروپوزال زمان باقی مونده.

در این قسمت باید نام نرم افزار هایی که در طرحتان استفاده کرده اید را بنویسید.البته ممکن است شما از هیچ نرم افزاری استفاده نکرده باشید و کار شما یک تحقیق کتابخانه ای باشد اما اکثر تحقیق هایی که به حوزه فنی و زیستی و پزشکی مربوط هستند از نرم افزار هایی استفاده میکنند که در این قسمت باید نام آن را یادداشت کنند البته تحقیق های مربوط به حوزه علوم انسانی و اجتماعی اگر از پرسش نامه استفاده کرده باشند برای تحلیل و پردازش این داده ها باید از نرم افزار هایی مانند SPSS استفاده کنند.