توصیه شماره بیست و شش

دوستای خوبم با هم به پایان این مسیر اومدیم و امروز آخرین قسمت این فرمو کامل می کنیم .خودتونم میدونید که فقط تا فردا فرصت دارید تا پروپوزالتونو ارائه بدین.

و اما آخرین قسمت مربوط به نوشتن اطلاعات مربوط به منابعی است که تا الان از اونها استفاده کردین و این قسمت بسیار مهمه چون یه جورایی اعتبار تحقیق شما از این جا معلوم میشه و هرچه قدر که نام منابع معتبری این جا نوشته باشین ارزش کار شما بالاتر میره.

معمولا در این مرحله اکثرا از منابعی اینترنتی استفاده میکنن که در اینصورت هم باید سعی کنید از سایتهای معتبر تحقیقاتی باشه چون به هر سایتی که گوگل معرفی میکنه نمیشه استناد کرد پس تو انتخاب و استفاده از سایتها خیلی دقت کنین.همچنین اگه از کتاب یا مقاله یا مجله استفاده کردین حتما باید مشخصات کامل را یادداشت کنید این مشحصات شامل این اطلاعات است :


كتاب:

نام خانوادگي، حرف اول (سال).  عنوان كتاب.  چاپ . انتشارات، ...... ص. (توضيح: تعداد كل صفحات كتاب).
اهدائي، ب  (1373).  اصلاح نباتات.  انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز، 622 ص.
حكمتي، پ، شهراسبي، ح، حسينيون، م و انصلري، پ (1348).  جراحي نشخوار كنندگان.  انتشارات چهره، تهران،  210 ص.
علاقمند، ع (1372).  جامعه شناسي آموزش و پرورش.  چاپ دوم. انتشارات بعثت، تهران.  ص 35. (توضيح: همان صفحه 35 استفاده شده است)

مقاله:

نوروزيان، ا و مألوفي، ف (1370).  ارزيابي مقايسه اي از بيحسي ليدوكائين و زايلازين از طريق اپي دورال در گاو.  مجله دانشكده دامپزشكي، 36:  36-35.

پايان نامه:

احمديان، ق (1375).  بررسي اثر تاريخ كاشت بر روي روند رشد و عملكرد در چهار رقم ذرت دانه اي پايان نامه كارشناسي ارشد زراعت، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، 150 ص.

مجلات علمي:

بي نام  (1376). غلات در آينه آمار. انتشارات اداره كل آمار و اطلاعات وزارت كشاورزي.

ترجمه:

 امير منصوري،  (1366).  اصلاح و بهبود زيتون كاري. ( تأليف پانيو، فرماندپل  و  هانري) چاپ اول. انتشارات سازمان ترويج كشاورزي، 281 ص.