گزارش جلسه اول حضوری فاز سوم همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

موضوع : چگونه در جشنواره خوارزمی حاضر شویم؟

اولین جلسه حضوری فاز سوم با حضور 30 نفر از دانش آموزان و خانواده های آنان در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار گردید.

در این جاسه نکات محوری مورد بحث به قرار ذیل بود:

  • چرا در خوارزمی شرکت کنیم؟
  • چه مستنداتی برای حضور بهتر و محکم تر  در داوری لازم داریم؟
  • چگونه مستندات خود را تهیه کنیم؟
  • چگونه حضور موفق تری در داوری داشته باشیم؟
  • چگونه روند داوری پروژه خود را پیگیری کنیم؟

در این جلسه جناب آقای بیژن بینایی دانشجوی سال دوم دانشگاه تهران و 4 سال که حدود 500 ساعت فعالیت پژوهشی  و شرکت در مسابقات ربو کاپ که موفق به کسب مقام چهارم کشوری خوارزمی در سال های گذشته شدند، میهمان جلسه بودند و تجربیات خود را در زمینه داوری در اختیار دانش آموزان قرار دادند.

ضمن این که نمونه های عینی برای دانش آموزان نشان داده شد تا با روند تهیه گزارشات علمی و بقیه مدارک و مستندات لازم آشنا شوند و میزان آمادگی خود را برای داوری منطقه بالا ببرند.

این جلسه در روز پنجشنبه مورخ 3 اردیبهشت 1394 از ساعت 17 الی 19 در دانشکده مهندسی معدن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار گردید.