گزارش تصویری مشاوره تخصصی فاز سوم همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

 برگزاری کلاس های حضوری فاز سوم همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

 دومین جلسه مشاوره حضوری تخصصی فاز سوم همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر در روز پنجشنبه مورخ 24 اردیبهشت 94 برگزار گردید.

 این جلسات  که ویژه رشته های مهندسی مکانیک، علوم انسانی، علوم زیستی و پزشکی، هنر و معماری بود، در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و در دانشکده مهندسی معدن برگزار گردید.

 این کلاس ها در جهت پیشبرد و تکمیل طرح هایی است که در فاز دوم ارائه گردیده است و نکات و راهکارهای لازم به دانش آموزان ارائه می گردد. ضمن این که برخی آموزش های اولیه برای شروع عملیاتی کردن پروژه ها به آنها داده می شود و معیارهای مهم برای حضور پررنگ تر در داوری به ایشان ارائه می گردد.

 به دلیل شروع امتحانات پایان ترم دانش آموزان ، این جلسات تا اطلاع ثانوی تشکیل نمی گردد و هر گونه  اطلاعات تکمیلی متعاقبا از طرف دبیرخانه همایش به دانش آموزان شرکت کننده اعلام خواهد گردید.

 جهت مشاهده گزارش تصویری مشاوره تخصصی فاز سوم همایش دانش آموزان پژوهشگراينجا کليک کنيد