شما اینجا هستید

رویدادها و نمایشگاه ها

کسب رتبه برگزیدگان همایش دانش آموزان پژوهشگر در ایران اوپن 2015

کسب رتبه اول سوپر تیم لیگ رباتهای امدادگر مسابقات 2015 ایران توسط دانش آموزان «« مدرسه سلام ونک »» که دراولین حضور خود دردانشگاه تهران موفق به کسب مقام گردیدند.

پایان فاز دوم همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

فاز دوم با ارسال نتایج داوری به پایان رسید. فاز دوم همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر با ایمیل نتایج داوری به دانش آموزان شرکت کننده سرانجام به پایان رسید.
Subscribe to RSS - رویدادها و نمایشگاه ها