رویدادها و نمایشگاه ها

رونمایی از ربات انسان نمای سورنا سه

رویدادها و نمایشگاه ها
رونمایی از ربات انسان نمای سورنا سه/ربات انسان نمای ایرانی سورنا سه صبح امروز دوشنبه با حضور...

گزارش اختتامیه فاز دوم همایش دانش اموزان پژوهشگر

رویدادها و نمایشگاه ها
مراسم اختتامیه فاز دوم و تقدیر از پژوهشگران مدارس مختلف استان تهران روز پنجشنبه ...

کسب رتبه برگزیدگان همایش دانش آموزان پژوهشگر در ایران اوپن 2015

رویدادها و نمایشگاه ها
کسب رتبه اول سوپر تیم لیگ رباتهای امدادگر مسابقات 2015 ایران توسط دانش آموزان «« مدرسه سلام ونک »» که دراولین حضور خود دردانشگاه تهران موفق به کسب مقام گردیدند.

پایان فاز دوم همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

رویدادها و نمایشگاه ها
فاز دوم با ارسال نتایج داوری به پایان رسید. فاز دوم همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر با ایمیل نتایج داوری به دانش آموزان شرکت کننده سرانجام به پایان رسید.
Subscribe to RSS - رویدادها و نمایشگاه ها