دانش آموزان پژوهشگر

اعلام برنامه های فاز دوم چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
دانش آموزان پژوهشگر
برنامه فاز دوم چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
اعلام برنامه های فاز دوم چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

برگزاری فاز اول چهارمین همایش ملی نخبگان پژوهشگر به گزارش برخی ازخبرگزاری ها

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
دانش آموزان پژوهشگر
برگزاری فاز اول چهارمین همایش ملی نخبگان پژوهشگر به گزارش برخی ازخبرگزاری ها
جزئیات حمایت از نخبگان پژوهشگر دانش‌آموزی/ تبادل تجارب در «میز داغ»

نحوه ارسال سئوال در صفحه مشاوره مجازی

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
دانش آموزان پژوهشگر
نحوه ارسال سئوال در صفحه مشاوره مجازی

گالری سومین همایش دانش آموزان پژوهشگر

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
دانش آموزان پژوهشگر
گالری سومین همایش دانش آموزان پژوهشگر

برگزاری اولین جلسه مشاوره تخصصی فاز سوم همایش دانش آموزان پژوهشگر

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
دانش آموزان پژوهشگر
برگزاری اولین جلسه مشاوره تخصصی فاز سوم همایش دانش آموزان پژوهشگر

فراخوان ثبت نام در بخش دانش آموزي هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي

جشنواره خوارزمی
دانش آموزان پژوهشگر
ثبت نام بخش دانش آموزي هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي آغاز شد. و آئین نامه هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی و پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی از سوی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها ابلاغ شد
Subscribe to RSS - دانش آموزان پژوهشگر