شما اینجا هستید

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

برگزاری همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

گزارش چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر در اخبار جوانه ها

گزارش چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر در اخبار جوانه ها
گزارش چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر در اخبار جوانه ها

برگزاری فاز اول چهارمین همایش ملی نخبگان پژوهشگر به گزارش برخی ازخبرگزاری ها

برگزاری فاز اول چهارمین همایش ملی نخبگان پژوهشگر به گزارش برخی ازخبرگزاری ها
جزئیات حمایت از نخبگان پژوهشگر دانش‌آموزی/ تبادل تجارب در «میز داغ»

آدرس و کروکی مکان برگزاری جهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

برنامه زمانی : همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر ویژه برادران : پنج شنبه مورخ 6 آبان 1395 از ساعت 7:30 الی 13:30میزبان پژوهشگران علاقه مند و شرکت کنندگان می باشد. برنامه زمانی : همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر ویژه خواهران: پنج شنبه مورخ 6 آبان 1395 از ساعت الی میزبان پژوهشگران علاقه مند و شرکت کنندگان می باشد.

برگزاری اولین جلسه مشاوره تخصصی فاز سوم همایش دانش آموزان پژوهشگر

برگزاری اولین جلسه مشاوره تخصصی فاز سوم همایش دانش آموزان پژوهشگر
Subscribe to RSS - همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر