شما اینجا هستید

گزارش تصویری ازهفدهمین جشنواره جوان خوارزمی