جشنواره نوجوان خوارزمی

در حقیقت جشنواره نوجوان خوارزمی در راستای ارتقای دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان در زمینه های پژوهشی وایجاد فرصت مناسب برای رشد استعداد ها و خلاقیت های دانش آموزان راه اندازی شده است. همچنین توجه ویژه به دست آوری علمی و عملی آنان جهت تنوع بخشی به محیط های یادگیری از دیگر مواردیست که در اهداف این جشنواره گنجانده شده است..

به گزارش سرویس آموزش و پرورش خبرگزاری پانا ، حاجیلری اظهارکرد:

در حقیقت جشنواره نوجوان خوارزمی در راستای ارتقای دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان در زمینه های پژوهشی وایجاد فرصت مناسب برای رشد استعداد ها و خلاقیت های دانش آموزان راه اندازی شده است. همچنین توجه ویژه به دست آوری علمی و عملی آنان جهت تنوع بخشی به محیط های یادگیری از دیگر مواردیست که در اهداف این جشنواره گنجانده شده است..

معاون آموزش متوسطه استان گلستان گفت: این برنامه که در سطح مدارس متوسطه اول استان در حال پیگیری و اجرا می باشد می تواند احساس رقابت سالم و ذوق و شوق به بارنشستن اندیشه ها و ایده های دانش آموزان را در یک بستر مناسب احیاء و شکوفا نمایند.

وی جشنواره نوجوان خوارزمی به عنوان محوری ترین برنامه عملیاتی در راستای این امر مهم عنوان کرد، افزود: اقدامات پژوهشی دانش آموزان، فعالیت های آزمایشگاهی، دست ساخته ها و دست سازه ها دانش آموزان و همچنین عنوان درسی زبان و ادبیات فارسی دوره اول را از محورهای چهارگانه جشنواره نوجوان خوارزمی عنوان کرد

معاون آموزش متوسطه استان گلستان گفت: در حقیقت این جشنواره می تواند ایجاد شبکه ای از محیط های یادگیری مانند پژوهش سراها، اردوگاه های خانه های فرهنگ، کتابخانه ها ، موزه های تخصصی علوم و سایر مراکز جهت غنی سازی محیط مدرسه را ایجاد نماید.

گفتنی است، جشنوراه ی خوارزمی در چهارمرحله آموزشگاهی، منطقه ای، استانی و کشوری برگزار می گردد که مرحله آموزشگاهی این جشنواره در تمام مدارس متوسطه اول استان گلستان آغاز شده است.