روبات‌ها نوشتن یاد می‌دهند

محققان موسسه پلی تکنیک فدرال لوزان موفق به طراحی روبات متفاوتی شده اند که قادر به آموزش نوشتن به کودکان است.

کودکان به روبات ها علاقه وافری داشته و این مهم می تواند نقش موثری در محقق شدن اهداف متخصصان داشته باشد. محققان در سال های اخیر با کمک گرفتن از روبات ها به درمان کودکانی پرداخته اند که از میان آنها می توان به درمان کودکان اوتیسمی اشاره کرد.

اکنون محققان موسسه پلی تکنیک فدرال لوزان با استفاده از روبات ها به آموزش نوشتن نزد کودکان پرداخته اند که نه تنها برای آنها خسته کننده نبوده بلکه اشتیاق یادگیری در آنها را نیز افزایش می دهد.

جهت مشاهده فیلم به آدرس http://www.mehrnews.com/service/... مراجعه نمائید.