شما اینجا هستید

دانش آموزی

گزارش چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر در اخبار جوانه ها

گزارش چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر در اخبار جوانه ها
گزارش چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر در اخبار جوانه ها

برگزاری فاز اول چهارمین همایش ملی نخبگان پژوهشگر به گزارش برخی ازخبرگزاری ها

برگزاری فاز اول چهارمین همایش ملی نخبگان پژوهشگر به گزارش برخی ازخبرگزاری ها
جزئیات حمایت از نخبگان پژوهشگر دانش‌آموزی/ تبادل تجارب در «میز داغ»

پایان فاز دوم همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

فاز دوم با ارسال نتایج داوری به پایان رسید. فاز دوم همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر با ایمیل نتایج داوری به دانش آموزان شرکت کننده سرانجام به پایان رسید.

فراخوان ثبت نام در بخش دانش آموزي هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي

ثبت نام بخش دانش آموزي هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي آغاز شد. و آئین نامه هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی و پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی از سوی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها ابلاغ شد
Subscribe to RSS - دانش آموزی