هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي

اطلاعيه مهم هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي

جشنواره خوارزمی
شركت كننده محترم هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي، لطفاً با توجه به وضعيت طرح خود در مرحله كشوري، به ادامه مطلب مراجعه نماييد:

اعلام نتايج اوليه داوري كشوري طرح هاي جوان خوارزمي

جشنواره خوارزمی
نمايندگان محترم گروه­ هاي داوري استان ها براي دفاع حضوري از طرح ­هاي اعلام شده ...

22فروردين ، آغاز ثبت نام الكترونيكي هفدهمين جشنواره

جشنواره خوارزمی
22 فروردين ، آغاز ثبت نام الكترونيكي هفدهمين جشنواره جهت ثبت نام الكترونيكي در بخش دانش آموزي هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي به آدرس زير مراجعه نماييد:

تقویم وفرم ثبت نام هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی

آموزش و پرورش
شیوه نامه اجرايی بخش دانش آموزي هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی
Subscribe to RSS - هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي