شما اینجا هستید

هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي

اطلاعيه مهم هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي

شركت كننده محترم هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي، لطفاً با توجه به وضعيت طرح خود در مرحله كشوري، به ادامه مطلب مراجعه نماييد:

22فروردين ، آغاز ثبت نام الكترونيكي هفدهمين جشنواره

22 فروردين ، آغاز ثبت نام الكترونيكي هفدهمين جشنواره جهت ثبت نام الكترونيكي در بخش دانش آموزي هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي به آدرس زير مراجعه نماييد:
Subscribe to RSS - هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي