همایش

اعلام برنامه های فاز دوم چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
دانش آموزان پژوهشگر
برنامه فاز دوم چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
اعلام برنامه های فاز دوم چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

آدرس و کروکی مکان برگزاری جهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
برنامه زمانی : همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر ویژه برادران : پنج شنبه مورخ 6 آبان 1395 از ساعت 7:30 الی 13:30میزبان پژوهشگران علاقه مند و شرکت کنندگان می باشد. برنامه زمانی : همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر ویژه خواهران: پنج شنبه مورخ 6 آبان 1395 از ساعت الی میزبان پژوهشگران علاقه مند و شرکت کنندگان می باشد.

گالری سومین همایش دانش آموزان پژوهشگر

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
دانش آموزان پژوهشگر
گالری سومین همایش دانش آموزان پژوهشگر

برگزاری اولین جلسه مشاوره تخصصی فاز سوم همایش دانش آموزان پژوهشگر

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
دانش آموزان پژوهشگر
برگزاری اولین جلسه مشاوره تخصصی فاز سوم همایش دانش آموزان پژوهشگر

گزارش اختتامیه فاز دوم همایش دانش اموزان پژوهشگر

رویدادها و نمایشگاه ها
مراسم اختتامیه فاز دوم و تقدیر از پژوهشگران مدارس مختلف استان تهران روز پنجشنبه ...
Subscribe to RSS - همایش