مسابقات ربوکاپ

کسب رتبه برگزیدگان همایش دانش آموزان پژوهشگر در ایران اوپن 2015

رویدادها و نمایشگاه ها
کسب رتبه اول سوپر تیم لیگ رباتهای امدادگر مسابقات 2015 ایران توسط دانش آموزان «« مدرسه سلام ونک »» که دراولین حضور خود دردانشگاه تهران موفق به کسب مقام گردیدند.
Subscribe to RSS - مسابقات ربوکاپ