جشنواره ها

فراخوان ثبت نام در بخش دانش آموزي هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي

جشنواره خوارزمی
دانش آموزان پژوهشگر
ثبت نام بخش دانش آموزي هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي آغاز شد. و آئین نامه هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی و پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی از سوی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها ابلاغ شد
Subscribe to RSS - جشنواره ها