همه چیز درباره خوارزمی

توصیه شماره ده

آموزش و پروراندن خلاقيت يك خبر خوب اين است كه ...

توصیه شماره نه

خلاقيت يعني كنار هم قرار دادن افكار و ايده هايي...

توصیه شماره هشت

اگردرمسیرتان مشکلی نبود باید شک کنید که ...

توصیه شماره هفت

آنچه در جشنواره خوارزمی بسیار حائز اهمیت است...

توصیه شماره شش

کلیات طرح را به صورت کامل شرح دهید و...

توصیه شماره پنج

اگر همان موقع که این ماشین را اختراع کردن میگفتند که خوب ...

توصیه شماره چهار

قدم بعدی این است که ایده تان را برای خود به صورت کامل توضیح داده وآن را ...

توصیه شماره سه

به قول آنتونی رابینز :آنچه کیفیت زندگی مان را می سازد...

توصیه شماره دو

فرمول نهایی موفقیت : شناختن هدف خویشتن ، ...

توصیه شماره یک

پژوهشگران تازه نفس ،خوشحالیم که همراه شما در راه پژوهش و ...

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - همه چیز درباره خوارزمی