شما اینجا هستید

فیلم

چکیده ای از سخنرانی های دکتر یوسفی کما در چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

چکیده ای از سخنرانی های دکتر یوسفی کما چکیده ای از سخنرانی های دکتر یوسفی کما

تصویر: 
چکیده ای از سخنرانی های دکتر یوسفی کما

دسته بندی فیلم ها:

گزارش تصویری سومین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر(فاز اول)

گزارش تصویری از برگزاری سومین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر(فاز اول)

تصویر: 

دسته بندی فیلم ها:

گزارش اصحاب رسانه از برگزاری دومین همایش دانش آموزان پژوشگر

گزارش اصحاب رسانه از برگزاری دومین همایش دانش آموزان پژوشگر

تصویر: 

دسته بندی فیلم ها:

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - فیلم