0
0

بایگانی‌ها

 

آموزش به شیوه کشف

آموزش به شیوه کشف (Discovery Learning) یکی از روش‌های آموزشی است که در آن، فراگیران...
6574 بازدید 1402/05/13 0
 

نگهبان گل ها

كتاب خوانی برای بچه‌ها، تمرینی برای كسب مهارت‌های اجتماعی، تعامل و گفت وگو با دیگران...
5867 بازدید 1402/03/15 0