0
0

دسته: دوره ها

دوره‌های آموزشی پیشگامان عرصه پژوهش به طوری طراحی شده است که بعد از اتمام دوره، هنرجو‌های پیشگامان خواهان کلاس‌ها و دوره‌های جدیدتری هستند.
از افتخارات ما همین بس که از کودکی تا نوجوانی حامی فرزندان شما در کسب مهارت‌های زندگی و آموزشی هستیم

خلاقیت با عروسک‌های نمایشی

یکی از راه‌هایی که برای افزایش خلاقیت در کودکان می‌توان در نظر گرفت، بازی با عروسک‌های نمایشی است. افزایش خلاقیت یکی از اهدافی است که پیشگامان عرصه پژوهش دنبال می‌کند...
 
ادامه مطلب