0
0

دسته: کارآفرینی

کارآفرینی همیشه همراه با ریسک و تجربه های جدید بوده است. حتما شما هم به عنوان والد، نگران آینده فرزندتان هستید. موسسه آموزشی ما سعی میکند، بستری را جهت رسیدن به آینده شغلی مطمئن فراهم کند. با توجه به شخصیت فرزندمان، استعدادها و علاقه مندی های او، باید مسیری برای او فراهم شود تا در آینده شغلی مناسب را داشته باشد. ابتدا باید ویژگی های شخصیتی و علاقه مندی های فرزندتان به خوبی و به درستی درک شود. تا در نهایت بتواند دستاورد های بزرگی را بوجود آورد.

در بزرگسالی او قطعا شاهد موفقیت های چشمگیر او خواهید بود. کارآفرینی یک سبک زندگیست است. کودک شما را از زمانی که وارد محیط اجتماعی می شود را آماده می کند.

در کارآفرینی یک ضرب المثل معروف همیشه استفاده می شود. به جمله رو به رو دقت کنید: ” به افراد به جای ماهی دادن، ماهیگیری یاد بدهید.”  یعنی آنکه که به هر کس با توجه به توانمندی هایش فرصت بروز دهید. موسسه پیشگامان عرصه پژوهش در این راستا سعی می‌کند کودکان را کارآفرین تربیت کند. آنها باید یاد بگیرند برای هر مشکل یک راه حل پیدا کنند.

ایده های مختلف را بررسی کنند و برای هر مشکل و موانعی که بر سر راه شما قرار دارد، یک راهکار بیابند. ما برای تحقق رویاهایشان تلاش می‌کنیم تا کارآفرینانی پرورش دهیم که مشکل یا مسئله را در اجتماع خود حل کند با توجه به نیاز جامعه یک راه‌حل بیاورد و آنها را عملی کند. کودکان شما می توانند در کنار کارآفرینان برتری قرار بگیرند. تسهیلگران این حوزه نیز به آن ها کمک خواهند کرد.